El Grup Pessebrista de Sitges

El Grup Pessebrista organitza cada any una exposició de diorames i un concurs de pessebres, dues activitats que s’han acabat convertint en exponents del Nadal sitgetà per la seva continuïtat en el temps, més enllà fins i tot del mateix Grup. Els pessebristes d’aquesta associació continuen el compromís de fomentar el pessebrisme a la vila, iniciat per la Federació de Joves Cristians l’any 1931. Els fejocistes, en el seu temps, van ser també continuadors a Sitges de la tradició de muntar pessebres i mostrar-los públicament.

Antecedents del Grup Pessebrista de Sitges

De les primeres dades al grup local de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Les primeres dades que disposem sobre la tradició pessebrista a Sitges, són del darrer quart del segle XIX. Aleshores, la tradició del pessebre ja està notablement estesa a la vila. D’aquest fet, ens han arribat els testimonis de Josep Soler i Cartró i d’Emerencià Roig i Raventós. En aquell temps, ja és especialment conegut el pessebre de l’ermita del Vinyet i és costum anar a visitar els pessebres d’algunes cases particulars, escoles i temples. També, tenen anomenada els de l’Hospital de Sant Joan Baptista i el del col·legi del Sagrat Cor. Més endavant, són pessebres de referència el del Patronat d’Acció Social Catòlica i, sobretot, els construïts pel reconegut pessebrista sitgetà Antoni Canals.

El 1931, el grup local de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, organitza el primer concurs de pessebres a Sitges, el qual es convoca fins a l’any 1935. Un dels seus impulsors és Josep Artigas Serveto, qui introdueix entre els pessebristes la tècnica de fer els motlles amb sorra. Altres fejocistes companys d’Artigas, com ara Ferran Rodríguez Monell, Salvador Ballester, i Josep Antoni Sariol Llauradó, són també pessebristes de renom a la vila.

De la postguerra civil a l’entrada al Palau del Rei Moro. La represa de l’activitat pessebrista després de la guerra civil, és a càrrec del Frente de Juventudes de FET y de las JONS, el qual el 1946 ja organitza un concurs infantil de pessebres, que el 1947 s’obre a totes les edats. Dos anys després, el 1949, l’Escola Pia convoca un concurs infantil de pessebres. A partir de 1951, aquest concurs passa a ser organitzat per l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Pia.

L’Associació d’Antics Alumnes organitza el concurs de pessebres durant gairebé quaranta anys i esdevé la pedrera de la majoria de pessebristes actuals. El lliurament dels premis del concurs que convoquen els Antics Alumnes es fa a la sala d’actes de l’escola i hi assisteixen les autoritats locals i els membres del jurat. Alguns anys, aquest acte inclou una conferència. En l’organització d’aquest concurs hi col·laboren diverses institucions i particulars. A part del concurs, cada any a l’Escola Pia es munta un pessebre.

Durant el Nadal es poden veure pessebres a diferents indrets de la vila, com ara al Prado, al Retiro, al peu de l’arbre de Nadal del Cap de la Vila, al Patronat d’Acció Social Catòlica, al Club de Mar, en domicilis particulars de pessebristes sitgetans de renom i, sobretot, a l’ermita del Vinyet.

L’activitat com a Grup Pessebrista de Sitges: de secció de l’Agrupació de Balls Populars a associació sense ànim de lucre

Un pas previ: de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Pia a l’Agrupació de Balls Populars (1988). El 1988, un grup de pessebristes vinculat als Antics Alumnes col·labora amb l’Agrupació de Balls Populars en l’organització d’una activitat relacionada amb el Nadal i els pessebres. D’una banda, l’Agrupació munta un cicle de conferències anomenat Pessebres per Nadal. Els temes que s’hi tracten són: el Nadal a Sitges, per Xavier Miret i Mestre; el pessebre, a càrrec d’Àngels Parés i Corretgé; les tècniques per a fer un pessebre, per Josep Aleacar Casanovas; i les figures de pessebre, a càrrec d’Antoni Vigó i Marcé. De l’altra, Francesc Sales Climent i Antoni Cloquell Sierra, dels Antics Alumnes, confeccionen un pessebre al Palau del Rei Moro.

Arran de l’organització conjunta d’aquesta activitat; d’una banda, el col·lectiu de pessebristes provinent dels Antics Alumnes entra definitivament a l’Agrupació de Balls Populars el 1989 (el Nadal d’aquell any organitza la primera exposició de diorames al Palau, ja amb el format que coneixem avui); i de l’altra, aquesta col·laboració esdevé l’embrió del que poc temps després és la Secció Pessebrista de l’Agrupació de Balls Populars.

Els pessebristes s’estructuren com a secció de l’Agrupació de Balls Populars (1991-2005). Davant del perill en què es troba el concurs de pessebres a Sitges, el mateix grup de pessebristes abans mencionat acorda formar una associació amb la voluntat de fomentar el pessebrisme a la vila i mantenir contactes amb altres grups de caire similar. El novembre de 1991, dins de l’Agrupació de Balls Populars, es constitueix la primera junta directiva de la Secció Pessebrista, de moment gestora, amb: Francesc Sales Climent (president), Josep Aleacar Casanovas (vicepresident), Antoni Cloquell Sierra (secretari), Francesc Amorós Camps (tresorer), Arcadi Amorós Camps (comptador), Llorenç Baqués Nicolàs (cap de premsa) i com a vocals: Arcadi Amorós Rosell, Josep Ramon Parés Corretgé, Antoni Ciré Claramunt, Magí Pañella, Josep Maria Artigas i Jordi Roca Palos.

Els pessebristes que participen a l’exposició de diorames durant aquesta etapa inicial són: Josep Artigas Serveto, Francesc Sales Climent, Josep Ramon Parés Corretgé, Àngels Parés Corretgé, Antoni Ciré Claramunt, Francesc Amorós Camps, Arcadi Amorós Camps, Llorenç Baqués Nicolàs, Josep Maria Artigas, Josep Aleacar Casanovas i Arcadi Amorós Rosell.

A mitjans de la dècada dels 90 es produeix un relleu generacional, un grup de pessebristes joves comença a participar a l’exposició de diorames i assumeix responsabilitats a la junta directiva. El 1996, Francesc Sales Climent acaba la seva etapa com a president de la secció pessebrista. L’1 d’abril d’aquell any, l’assemblea general ordinària, constitueix una nova junta directiva, formada pels següents membres: Josep Ramon Parés Corretgé (president), Francesc Sales Climent (vicepresident), Miquel Marzal Ortiz (secretari), Francesc Núñez Agudo (tresorer) i com a vocals: Llorenç Baqués Nicolàs, Josep Matas Martín i Antoni Ciré Claramunt. A més a més, aquell any, la secció passa a anomenar-se Grup Pessebrista de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges.

El 1998 acaba l’etapa de Josep Ramon Parés com a president de la secció pessebrista. El gener d’aquell any, coincidint amb una reunió de la secció, es renova la junta directiva. S’amplia el nombre de vocals i s’aconsegueix un bon equilibri entre joventut i experiència. La distribució dels càrrecs és la següent: Josep Aleacar Casanovas (president), Francesc Sales Climent (vicepresident), Miquel Marzal Ortiz (secretari), Arcadi Amorós Camps (tresorer) i com a vocals: Llorenç Baqués Nicolàs, Joan Serra Pros, Francesc Amorós Camps, Eduard Amell, Antoni Ciré Claramunt, Francesc Núñez Agudo, Josep Ramon Parés Corretgé, Jordi Roca Palos, Arcadi Amorós Rosell, Josep Matas Martín i Carme Comas Domingo (en representació de la junta directiva de l’Agrupació de Balls Populars).

L’any 1999, el Grup Pessebrista celebra de manera especial el 10è aniversari d’exposicions al Palau del Rei Moro. Per a commemorar-lo, organitza una mostra retrospectiva de diorames d’aquests deu anys, celebrada a l’Espai Cultural Pere Stämpfli en col·laboració amb el Grup d’Estudis Sitgetans, i publica una sèrie d’articles sobre el Grup a L’Eco de Sitges i a la revista de cultura popular i tradicional La Xermada.

Havent transcorregut setze anys des de l’arribada del col·lectiu de pessebristes a l’Agrupació de Balls Populars, la secció està ben consolidada i les dues principals activitats que organitza, l’exposició de diorames i el concurs de pessebres, també.

La Secció Pessebrista de l’Agrupació de Balls Populars dóna pas al Grup Pessebrista de Sitges, associació sense ànim de lucre (2005). Al Palau del Rei Moro, les seccions creades a principis de la dècada dels 90 s’han desenvolupat i la nova manera que es va dibuixant en la relació entre l’Administració local i les associacions propicia que aquestes seccions es constitueixin en associacions sense ànim de lucre. El Grup Pessebrista ho fa el novembre de 2005. Els pessebristes que signen l’acta fundacional són: Josep Aleacar Casanovas, Arcadi Amorós Rosell, Arcadi Amorós Camps, Francesc Amorós Camps i Miquel Marzal Ortiz. En aquesta acta acorden: constituir l’associació Grup Pessebrista de Sitges, aprovar els estatuts pels quals aquesta s’ha de regir i elegir la junta directiva, amb la composició següent: Josep Aleacar Casanovas (president); Miquel Marzal Ortiz (secretari); Arcadi Amorós Camps (tresorer) i com a vocals: Arcadi Amorós Rosell, Francesc Amorós Camps, Francesc Sales Climent, Josep Ramon Parés Corretgé i Llorenç Baqués Nicolàs. El desembre de 2005, s’inicien els tràmits oportuns per a inscriure la constitució de l’associació a la Generalitat de Catalunya i per a donar-se d’alta fiscalment.

L’any 2006, el Grup Pessebrista rep el Premi a la Tradició Sitgetana, “per mantenir ferma una de les vessants de l’art popular més estimades arreu de Catalunya, tot continuant el testimoni d’anteriors generacions de grans mestres pessebristes sitgetans”. I el 2010, en el marc de la 41a trobada anual de pessebristes i amb motiu del 25è aniversari de la Federació Catalana de Pessebristes, Josep Aleacar Casanovas és reconegut com un dels 25 pessebristes de renom a Catalunya.

El concurs de pessebres

El Nadal de 1992, aquells pessebristes, aplegats com a Secció Pessebrista de l’Agrupació de Balls Populars, organitzen el primer Concurs de Pessebres. Ho fan amb una doble voluntat: continuar la tasca de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Pia i no perdre la tradició de convocar concursos de pessebres a la vila. Lluís Artigas destaca la importància d’aquesta tradició al butlletí L’Espurna: “[…] a Sitges, fer pessebres és des de fa força anys una tradició, gairebé podríem dir una institució dins la vida nadalenca dels sitgetans gràcies al Concurs de Pessebres organitzat per l’Associació d’Antics Alumnes de les Escoles Pies […]”.

L’estructura del concurs que convoca el Grup Pessebrista és la mateixa que la dels Antics Alumnes, ja que els pessebristes d’ambdues associacions són gairebé els mateixos. Inicialment, queden establertes dues categories: popular artístic i popular juvenil, les quals equivalen a les actuals artística i popular. Fins a l’any 2003, la categoria popular es desdobla en A i B (excepte els anys 1993, 1995 i 1998), on els participants es distribueixen per edats.

Durant molts anys, la convocatòria del concurs i les seves bases es publiquen a L’Eco de Sitges. Actualment, però, aquesta difusió es fa des del butlletí que edita el Grup Pessebrista, des del seu perfil a Facebook i des del seu bloc (pessebristesdesitges.wordpress.com). Aquestes bases recullen l’esperit dels Antics Alumnes. N’és un exemple el fet que el jurat encara conserva el costum d’anar a veure els pessebres participants durant el matí del dia de Sant Esteve. Hi ha dos punts d’inscripció presencial, en llocs estratègics de la vila, tot i que també aquesta es pot fer des d’internet.

Des de la primera edició del concurs, el lliurament de premis se celebra el primer diumenge després del dia de Reis, al migdia. L’acostuma a presidir el regidor o regidora de Cultura del moment, en representació de l’Ajuntament de Sitges. També hi és el president del Grup Pessebrista. Mentre el Grup és secció de l’Agrupació hi participa el seu president o presidenta. Fins al Nadal del 2006, aquest acte es fa a l’entrada del Palau del Rei Moro. Degut a què l’espai queda petit, des del Nadal del 2007 se celebra a la sala d’actes de l’Espai Cultural Pere Stämpfli, gràcies a la col·laboració del Grup d’Estudis Sitgetans. La infraestructura de què disposa aquesta sala permet donar més comoditats als assistents al lliurament de premis i projectar fotografies dels pessebres participants al concurs.

Els guanyadors de cadascuna de les categories reben un premi especial. Durant els primers anys acostuma a ser una placa commemorativa. Posteriorment, i fins a l’actualitat, aquests reben un grup de figures de pessebre (Naixement, Anunciata, Reis d’Orient…). La resta de participants al concurs són obsequiats amb una figura de pessebre, que trien ells mateixos de les exposades el dia del lliurament. Aquesta peculiaritat del concurs sitgetà continua la tradició mantinguda pels Antics Alumnes. Durant molts anys, ja en època seva, les figures van ser obra de Manel i Andreu Muns i de Jordi Pañella Virella. Des de l’any 2000, tots els participants reben el corresponent diploma de pessebrista.

Altres pessebres a la vila

Per Nadal, l’activitat pessebrística es concentra al Palau del Rei Moro, a redós de l’exposició de diorames del Grup Pessebrista. Apart d’aquesta exposició, es poden visitar públicament altres pessebres, alguns d’ells fets amb participació del Grup. Tot el conjunt ha acabat constituint una mena de Ruta del pessebre. Alguns d’aquests pessebres es munten cada any, altres en canvi de manera intermitent. Aquests pessebres són: el de l’ermita del Vinyet, el del jardí que envolta el monument al Dr. Bartomeu Robert, el del Retiro, el del Prado, el de l’Hospital de Sant Joan Baptista, el de l’Associació de Veïns i Comerciants del Carrer Jesús i Cap de la Vila i el de l’església de sant Joan Baptista. També se’n munten en establiments comercials i alguns sitgetans en pugen a la Creu de sant Isidre.

Aquest any, s’afegeix a la Ruta del pessebre, el que es confecciona a l’Edifici Miramar amb les figures que fa molts anys, l’Ajuntament de Sitges va encarregar a Manuel Muns. El munta el Grup Pessebrista, per iniciativa de la regidoria de Cultura, Tradicions i festes.

Miquel Marzal Ortiz

Comments are closed.